DrieTour & HLID

Het Holy Land Institute of the Deaf gelooft dat elk kind, doof, doofblind of verstandelijk beperkt, een talent heeft en helpt hen dat talent te ontwikkelen. Op dit moment geeft het instituut aan meer dan 140 kinderen les. Er is een beroepsopleiding voor gemiddeld 40 studenten en 24-uurs zorg voor doofblinde kinderen. Ook geeft het instituut opleidingen voor horende en dove leerkrachten en draait ze buitendienstprogramma’s waarmee ze in de regio al duizenden kinderen met een beperking heeft bereikt.

Het HLID gelooft dat elk kind, doof, doofblind of verstandelijk beperkt, een talent heeft en helpt hen dat talent te ontwikkelen. Op dit moment geeft het instituut aan meer dan 140 kinderen les. Er is een beroepsopleiding voor gemiddeld 40 studenten en 24-uurs zorg voor doofblinde kinderen. Ook geeft het instituut opleidingen voor horende en dove leerkrachten en draait ze buitendienstprogramma’s waarmee ze in de regio al duizenden kinderen met een beperking heeft bereikt.

Ook biedt het HLID een liefdevol thuis in het internaat, waar de kinderen zich ten volle kunnen ontwikkelen. Door het dragen van verantwoordelijkheid leren de kinderen te zorgen voor degenen die jonger en zwakker zijn dan zijzelf. Meer informatie over het HLID vindt u op www.holyland-deaf.org.

Dit goede werk wil DrieTour graag financieel steunen, door tijdens onze reizen geld in te zamelen. Wij stellen het op prijs als u ook uw steentje bijdraagt.

Geschenk van God

Issa (12), Assala (14) en Manal (22) zijn drie kinderen uit één gezin op de dovenschool. Naast het doof zijn hebben ze ook een beperking.

Hun lichamelijke coördinatie is verstoord, waardoor ze moeite hebben met lopen en het gebruik van hun handen. Daardoor is hun gebarentaal niet vloeiend. Gelukkig begrijpt iedereen wat ze zeggen. Ze zijn alle drie slim, houden van plezier maken en hebben leren leven met hun beperkingen. Ze voelen zich thuis in het internaat en zijn blij met elkaar te kunnen communiceren en elkaar te kunnen helpen.

Het is een geschenk van God dat Issa, Assal en Manal hier kunnen leren en zich verder kunnen ontwikkelen.