Bijbelse landen

“Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik voor het eerst in Israël was. Dat is inmiddels al bijna een ‘Bijbels’ mensenleven lang geleden. Het land omarmde mij.

De vakken ‘Jodendom’ en ‘Islam’, die ik als verplichte stof op de universiteit tot me had genomen, kwamen voor mijn ogen tot leven. En ikzelf daarbij. Wat ik in de kerk miste, golfde hier over mij heen. Inmiddels ben ik kind aan huis in Israël en reis vaak door het Nabije Oosten. Het voelt voor mij als thuiskomen. Als je in Israël of de Palestijnse gebieden rondloopt, rollen de verhalen over je heen. Die van Abraham, Isaäk en Jakob, van Mozes en van Jezus natuurlijk.

Die verhalen worden ook in andere Bijbelse landen zomaar nieuw. Toen ik voor het eerst in het grote theater van Efeze stond – een stad die in Paulus’ dagen net zo groot was als Eindhoven nu – kwamen oude beelden opeens in beweging. Alles werd anders. Net als in Korinte. Opeens begreep ik waarom Paulus zijn gedicht over de liefde aan deze gemeente richtte.

Het is onvergetelijk! Zeker als je bedenkt hoe klein het allemaal begonnen is. De Davidsstad, een paar voetbalvelden groot, naast die wereldstad Efeze. Ik heb er boeken over geschreven en liedjes over gemaakt om de ervaringen een beetje in kwijt te kunnen. Maar het liefste zeg ik, nog steeds: “Ga je mee? Het is niet alleen vakantie, het is veel meer. Je komt weer tot leven. Gun dat jezelf.”

Piet van Midden
Ambassadeur DrieTour